Välkommen till Naijteknik

Vi hjälper dig i en projektledarroll – från markhantering och ritning till komplett och färdig anläggning.

Vänd dig till oss på Naijteknik när du vill ha ett helhetsgrepp över byggnation av pumpstationer, tryckstegringsstationer och ställverk. Nu samordnar vi och utökar de tjänster som tidigare funnits i Naijbygg och Naijbetong och specialiserar i Naijteknik de tjänster som tillhör dessa tre affärsområden. Vi hjälper dig i en projektledarroll – från markhantering och ritning till komplett och färdig anläggning. Allt för att du ska få en överblick över och en samordning av ditt projekt.

Läs mer

Varför Naijteknik

Naijteknik grundades 2017 och är en naturlig vidareutveckling av den produktion som Naijbygg och Naijbetong redan arbetade med till stora delar.

Läs mer

Referensprojekt

Här kan du se referenser för tidigare projekt. Från planering och ritning till genomförande och leverans av färdig produkt.

Läs mer

Processen

Här kan du läsa om processen från ritning till leverans av färdigställda pumpstationer, tryckstegringsstationer och ställverk.

Läs mer

Våra affärsområden

PumpstationerTryckstegringsstationerStällverk

start-affomr