Processen

Här kan du läsa om processen från ritning till leverans av färdigställda pumpstationer, tryckstegringsstationer och ställverk. Vi ansvarar för montering på plats för kunden och som sista steg i processen tillverkar vi överbyggnader för de avlopp som behövs.

Idé och ritning

I samverkan med kunden gör vi ritningar som uppfyller kundens krav på olika funktioner i pumpstationer, tryckstegringsstationer och ställverk.

Tillverkningsunderlag

Ritningar tas fram som underlag för tillverkningsprocessen. Dessa granskas tillsammans med beställaren.

Överbyggnader

Vi levererar de överbyggnader som fungerar som teknikhus för pumpstationerna, tryckstegringsstationerna och ställverken. Till pumpstationerna levererar vi även sumpar och fullständiga lösningar för avloppsvattnet. Pumpstationer och tryckstegringsstationer kan vi leverera som färdiga paket upp till storlekar på 3,5 x 3,5 meter i betongutförande. Vid lättare överbyggnader kan längden ökas något.

Fundament för ställverksbyggnation

På elsidan levererar vi även mindre nätstationer som färdiga paket. Vid större byggnader utförs överbyggnaderna med ett platsmontage. Vi tillhandahåller standardlösningar för apparater och brytare. Dessa lagerhåller vi för snabb leverans. Nollpunktsfundament levereras med fördel som prefabricerade betongelement. Även där lagerför vi standardstorlek. Större transformator- och portalfundament utförs platsgjutna.

Vatten och avlopp

Markarbete – Vi utför markarbete och kan även administrera markarbetet i en helhetslösning.
Grundläggning/sump – Vi levererar överbyggnader som paketlösning och tillhandahåller markritning där de givna förutsättningarna beskrivs för leverans. Vid platsbyggda konstruktioner gjuts bottenplattan på plats. Därefter monteras överbyggnader på konventionellt sätt. Vid leverans av sump bestäms en leveranstid där vi sätter sumpen på plats. Därefter får markentreprenören färdigställa mark innan överbyggnaden sätts på plats.