Om Naijteknik

Naijteknik grundades 2017 och är en naturlig vidareutveckling av den produktion som Naijbygg och Naijbetong redan arbetade med till stora delar. Vi är en avknoppning av Naijbygg och Naijbetong som nu specialiserat produktionen och tar ett helhetsgrepp om framställningen av pumpstationer, tryckstegringsstationer och ställverk. Eftersom prefabricerade betongelement är en stor del i produktionen drar vi nytta av vår gedigna erfarenhet inom Naijbetong där vi utvecklat många bra förmågor och erfarenheter som är vår styrka idag. Därför kan vi även leverera teknikhus och fullständiga lösningar för avloppsvatten, dricksvatten och strömförsörjning.

Vi har även en koordinerande roll när det gäller att göra vardagen enklare runtomkring bygget, som exempelvis arbetsbodar och övrig arbetsplatsetablering. Det betyder att vi i Naijteknik samordnar och tar en projektledande roll för att hantera helheten. Från planering och ritning till genomförande och leverans av färdig produkt. Genom hela processen är vi innovativa problemlösare som förstår hur viktigt det är med noggrannhet.

”I oss har du en kundvänlig kvalitetsinriktad och en hängiven tillverkare. Det är nyckelord för oss.”

Peter Naij, VD och grundare av Naijteknik