Affärsområden

Naijtekniks affärsområden är byggnation av:

  • Pumpstationer – Vi tillverkar pumpstationer i alla olika storlekar där vi erbjuder paketlösningar upp till 40 ton. Det innebär att vi kan korta genomloppstiden för en pumpstation avsevärt. Vi levererar även pumpsumpar till stationerna.
  • Tryckstegringsstationer – Vi levererar tryckstegringsstationer i olika storlekar och kan även här erbjuda genomloppstid på upp till 40 ton.
  • Ställverk – I detta segment levererar vi fundament till master, transformatorer och nollpunktsutrustning. Vi levererar även kompletta ställverksbyggnader i en rad olika utföranden.

I dessa tre affärsområdena erbjuder vi en helhetslösning, från planering och ritning till färdiga byggnader.