Utbyggnad av industri, ströpplade väggelement som vi levererar cirka 120 element.

PlaCell ab är ett legotillverkande formsprutningsföretag som har 40-talet anställda och omsätter ca 90milj. PlaCell ab har systematiskt satsat på investeringar och förbättringar som har gett företaget en stabil grund i form av effektiva och ändamålsenliga lokaler och produktionsutrustningar.