Vi levererar också prefabricerade betongelement till bostäder, bland annat kvarteret Bautastenen i Värnamo och åt äldreboendet Sandbyhov i Norrköping.