Projektbeskrivning

Armering

Nästa steg är armeringen för att betongen ska kunna tåla olika belastningar. Vilken typ av armering som väljs och var den placeras i betongkonstruktionen bestämmer hur stor belastning och andra påfrestningar bygget tål. En del av armeringen förtillverkas, som rakjärn och byglar.