Projektbeskrivning

Jordbruk

Vi har även lantbruk som kunder inom områdena väggar och silos.

Kallset mjölk i Skeppshult

Område: nybyggnation av stall för lösdjursdrift där vi ansvarade för väggar och plintar.