Projektbeskrivning

Gjutning

Under gjutningsprocessen rengör vi gjutbord, mäter upp och tillverkar formarna. Därefter placeras detaljer och armering in beroende på syfte väggen ska ha och vilka påfrestningar den ska klara. En yttervägg ska exempelvis klara fuktighet och gjuts som en så kallad sandwichvägg, en vägg med isolering mellan två betongytor. Betongytan får sedan sin ytstruktur och bearbetas medan den bränner. Den kan rollas, ströpplas, stålslipas, skuras eller borstas.