Projektbeskrivning

Hangon i Hillerstorp

5 000 m² ytterväggar och innerväggar för en tillbyggnad till industrin.