Projektbeskrivning

Ritningsmontage

I första steget i betongprocessen tar vi emot ritningar i en beredningsfas. Vi granskar för att se till att projektet är genomförbart och förbereder att vi har allt material som vi behöver på plats för att kunna gå till nästa steg.