Peter Naij, VD och grundare av Naijteknik

”I oss har du en kundvänlig kvalitetsinriktad och en hängiven tillverkare. Det är nyckelord för oss.”