076-719 45 05 Seldonsvägen 1, 302 62 Halmstad

Industri

2017-02-21T21:07:21+01:00

Halvfabrikat är en tydlig trend inom industrin. Våra största produkter är prefabricerade betongelement som ytterväggar, fasadelement och socklar som vi tillverkar för ställverk och pumpstationer.

Elbolag

2017-02-21T21:05:52+01:00

För elbolag tillverkar vi huvudsakligen ställverksbyggnader och plintar. Läs här om referenser inom elbolag.