076-719 45 05 Seldonsvägen 1, 302 62 Halmstad

Ritningsmontage

2017-01-25T13:05:59+01:00

I första steget i betongprocessen tar vi emot ritningar i en beredningsfas. Vi granskar för att se till att projektet är genomförbart och förbereder att vi har allt material som vi behöver på plats för att kunna gå till nästa steg.

Formbygge

2017-02-10T15:29:18+01:00

I formbyggnadsfasen planeras för själva produktionen och formen förtillverkas. Rätt betongkvaliteten bestäms så att den klarar byggets syften och placering. Kvaliteten och sättet att konstruera ger bygget maximal livslängd.

Armering

2017-01-25T13:13:44+01:00

Nästa steg är armeringen för att betongen ska kunna tåla olika belastningar. Vilken typ av armering som väljs och var den placeras i betongkonstruktionen bestämmer hur stor belastning och andra påfrestningar bygget tål.

Gjutning

2017-01-25T13:15:07+01:00

Under gjutningsprocessen rengör vi gjutbord, mäter upp och tillverkar formarna. Därefter placeras detaljer och armering in beroende på syfte väggen ska ha och vilka påfrestningar den ska klara.

Lossning

2017-02-23T16:51:19+01:00

När formarna är på plats lossas den färdiga betongen i formarna. Betongen får därefter bränna.


Putsning

2017-02-23T16:52:57+01:00

När formarna tagits bort så putsar man. Alla vassa kanter ska bort och utsparningar för dörrar och fönster ska göras raka. Alla detaljer utryms.

Lastning

2017-02-10T15:30:52+01:00

Det sista steget i processen är ofta lastningen. Vi transporterar ut i väntan på upplastning och leverans. I vissa byggprojekt har vi även ansvar för montering på plats.